Festiwal CHOPIN en VACANCES 2021 - we dworach i krajobrazach EUROPY (koncerty na Litwie)
Festiwal CHOPIN en VACANCES 2021 - we dworach i krajobrazach POLSKI
Festiwal CHOPIN en VACANCES 2021 - we dworach i krajobrazach POLSKI (koncerty w Międzyzdrojach)
Chopin en Vacances 2020
chopin en vacances 2019
chopin en vacances 2018
Chopin en Vacances 2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na niezwykły Festiwal Chopin en Vacances-we dworach i krajobrazach Polski, który jako Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego "Ziemia Dobrzyńska" organizujemy pro bono już po raz szósty z rzędu, a mimo to nadal z niewyczerpaną ciekawością festiwalowych wydarzeń i wakacyjną radością na kolejne interesujące muzyczne spotkania w gronie wybitnie uzdolnionych młodych wirtuozów fortepianu i stale rosnącej grupy oddanych przyjaciół Chopin en Vacances.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wspólne muzyczne, niezapomniane przygody lego lata.
Michał Korsak z małżonką Beatą, Korsakowie połoccy h. Korsak
z majątku Bardziłowicze nad Dźwiną , który odpadł od II RP w Traktacie Ryskim 1921 r.,
obecnie we dworze Wyręba w Balinie na Ziemi Dobrzyńskiej

Festiwal Chopin en Vacances jest bez wątpienia wyjątkowym projektem misyjnym realizowanym  pod patronatem honorowym Związku Szlachty Polskiej.
Początkowo odbywał się we dworach i krajobrazach Ziemi Dobrzyńskiej, potem również Mazowsza i Ziemi Łęczyckiej, a obecnie na terenie nie tylko całej Polski ale i za granicą. Festiwal organizowany jest każdego lata, nieprzerwanie od 2017 roku, dla przypomnienia inspirujących letnich wakacji młodego Fryderyka Chopina spędzanych dwukrotnie na Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie gościł i koncertował we dworach miejscowej szlachty i arystokracji, poprzedzany sławą genialnego młodzieńczego wirtuoza fortepianu. Uroki życia wiejskiego, zwyczaje i muzyka ludowa, piękno polskiego krajobrazu i będąca w pełnym, letnim rozkwicie przyroda oraz wspaniałe kulturalne tradycje polskiego szlacheckiego dworu i ziemiańskiego kulturalnego salonu, ukształtowały trwale wrażliwość i indywidualność artystyczną młodego Fryderyka.

Formuła Festiwalu Chopin en Vacances jest bardzo interesująca.

Do udziału w festiwalu Chopin en Vacances zapraszamy najwybitniejszych młodych pianistów z kraju i zagranicy, w „wieku chopinowskim”- uczniów i absolwentów słynnej Szkoły Muzycznej II Stopnie im. Zenona Brzewskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz innych znanych muzycznych szkół i uniwersytetów. Festiwal stał się już obecnie wydarzeniem o wymiarze międzynarodowym, ponieważ oprócz genialnych, młodych pianistów z Polski, gościmy również wybitnie uzdolnionych pianistów zagranicznych, a szczególnie z krajów azjatyckich, głównie z Chin i Japonii.
Występy podczas Chopin en Vacances nie są konkursowe. To pozbawiona stresu współzawodnictwa, wakacyjna forma koleżeńskich spotkań muzycznych w przyjacielskim gronie młodych wybitnie uzdolnionych muzyków. Wszystkie występy pod względem artystycznym, odbywają się mimo to pod czujnym okiem i w ścisłej konsultacji z gronem najwybitniejszych profesorów prowadzących poszczególnych młodych artystów.
Festiwalowy fortepian Chopin en Vacances podróżuje podczas muzycznych letnich wakacji. Ustawiamy nasz fortepian w miejscach dawnych dworów szlacheckich zapisanych w zbiorowej pamięci Polaków jako ośrodki polskiej kultury i miejsca ważne dla zachowania ciągłości narodowej tradycji.
Jeśli dwór zachował się w dobrym stanie i znajduje się w nim ocalały historyczny instrument wówczas koncertujemy we wnętrzu zachowanego dworu, jeśli dwór jest obecnie w ruinie ustawiamy nasz fortepian w ruinach dworu, jeśli dwór ocalał, ale nie mamy dostępnu do wnętrz dworu, wówczas stawiamy fortepian na podjeździe przed dworem, jeśli dworu już nie ma, wówczas koncertujemy w parku podworskim, jeśli w okolicy nie zachował się nawet podworski park, koncert odbywa się w nieskalanym, pięknym krajobrazie.
Docieramy w ten sposób wspólnie do źródła chopinowskich inspiracji obcując bezpośrednio z tradycją i środowiskiem, w którym dorastał i tworzył. Chcemy pokazać młodym artystom z kraju i zagranicy ocalałe jeszcze nieliczne dwory funkcjonujące nadal jako prywatne, żywe domy rodzinne będące nieprzerwanie ostoją polskiej kultury, tradycji i wartości.
Chcemy aby młodzi pianiści mieli możliwość nawiązania osobistych kontaktów z przedstawicielami historycznych rodów Rzeczypospolitej.
Goszcząc we dworach mają bowiem wyjątkową okazję doświadczenia ich niezwykłego, unikalnego klimatu i tradycyjnej gościnności, gdzie podczas recitalu fortepianowego dzwonią naturalnie, stojące w salonie starożytne zegary i wtóruje śpiewem kanarek zawieszony w klatce przy fortepianie.
Umożliwiamy wybitnej młodzieży chopinowskiej koncertowanie podczas letnich wakacji na wzór młodego Fryderyka, a mieszkańcom wsi i niewielkich miejscowości bezpośredni dostęp do kultury wysokiej, na niedostępnym dla nich wcześniej najwyższym możliwym poziomie artystycznym, melomanom zaś z wielkich ośrodków miejskich dajemy miły pretekst do kulturalnych wakacyjnych wycieczek w miejsca dotąd im zupełnie nie znane i często w innym czasie zupełnie dla publiczności niedostępne.
W roku ubiegłym gościliśmy również na Litwie. Właśnie tam realizowaliśmy Festiwal Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Europy dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja Kultury Polskiej za Granicą”. Odbyło się wówczas 6 koncertów, podczas których wystąpiło z wielkim sukcesem aż 13 młodych "asów" fortepianu.
Festiwal Chopin en Vacances zaskarbił już sobie wielką sympatię szerokiego gronana oddanych słuchaczy i na dobre wpisał się w kalendarz kulturalny Polski i Europy.

Plany a realizacja Festiwalu Chopin en Vacances ' 2022.

Zważywszy ogromne zainteresowanie festiwalem i dynamiczny rozwój Chopin en Vacances w latach ubiegłych, postanowiliśmy, nie tylko my jako organizatorzy, ale przede wszystkim chciała tego fantastycznie uzdolniona polska młodzież pianistyczna, również przygotowujący ją do występów festiwalowych najwybitniejsi profesorowie fortepianu patrzyli przychylnie na tę odważną ideę i oczywiście publiczność festiwalowa rozkochana w muzyce Chopina wykonywanej na żywo en plein air przez młodych pianistów w najodleglejszych zakątkach Polski i Europy była za tym, aby tegoroczny CHOPIN en VACANCES stał się  być może największym wakacyjnym, niekomercyjnym, niekonkursowym i otwartym ogólnoeuropejskim festiwalem dla wybitnie uzdolnionej młodzieży pianistycznej.
Postanowiliśmy działając pro bono podjąć się tego pionierskiego wyzwanie.     
Zaplanowaliśmy pierwotnie trzy festiwale Chopin en Vacances, z czego jeden w Polsce i dwa za granicą na Litwie i na Ukrainie:

 • Festiwal CHOPIN en VACANCES '2022-we dworach i krajobrazach POLSKI zaplanowany został pierwotnie na terenie całej Polski i miał składać się z 36 koncertów, w ramach których miało się odbyć 80 recitali fortepianowych, koncerty miały być zarejestrowane w formie wideo i transmitowane on-line w internecie za pośrednictwem naszego kanału YT: Chopin en Vacances, wniosek o dofinansowanie festiwalu złożyliśmy do MKiDN w ramach Programu "Muzyka". Dla zainteresowanych podajemy program ChenVAC w Polsce złożony do MKiDN i nie zrealizowany: ChenVAC-2022_wniosek-POLSKA
  _____
  Projekt nie uzyskał dofinansowania w pierwszym terminie, natomiast uzyskał dofinansowanie w terminie odwoławczym. Dofinansowanie zostało przyznane na poziomie 7,7% wnioskowanej kwoty czyli na realizację maksymalnie 4 koncertów (8 recitali) z wnioskowanych 36 koncertów (80 recitali). Mimo to zdołaliśmy zrealizować przy tak wyjątkowo niewielkim dofinansowaniu aż 10 koncertów (22 recitale). Festiwal Chopin en Vacances '2022-we dworach i krajobrazach Polski choć mocno z powodu niskiego dofinansowania MKiDN okrojony w swojej wielkości i pozbawiony możliwości rejestracji wideo i transmisji on-line koncertów, mimo wszystko jednak jest realizowany. Program realizowanego obecnie festiwalu w Polsce znajdziecie Państwo klikając w zakładce PROGRAM na pasku na górze strony.
   
 • Festiwal CHOPIN en VACANCES '2022-we dworach i krajobrazach LITWY zaplanowany został pierwotnie na terenie rej. morzejskiego, poniewieskiego i wileńskiego i miał składać się z 7 koncertów, w ramach których miało się odbyć 14 recitali fortepianowych, koncerty miały być zarejestrowane i transmitowane on-line w internecie za pośrednictwem kanału YT: Chopin en Vacances, wniosek o dofinansowanie festiwalu złożyliśmy do MKiDN w ramach programu "Promocja Kultury Polskiej za Granicą". Dla zainteresowanych podajemy program ChenVAC na Litwie złożony do MKiDN: ChenVAC-2022_wniosek-LITWA
  _____
  Projekt nie uzyskał dofinansowania ani w pierwszym terminie, ani w terminie odwoławczym. Litwini do samego końca czekali na nasz przyjazd festiwalowy. Oto krótki, wzruszający mail, który dostaliśmy od nich z Litwy kiedy wiadomo już było, że nie przyjedziemy w tym roku na pewno:
  "Dear Beata,
  What a pity. We were really looking forward to the concert of the Chopin festival participants. I hope we will meet again and hear Chopin's music in various Lithuanian spaces.
  Good luck!
  Greetings from Bistrampolis!"
   
 • Festiwal CHOPIN en VACANCES '2022-we dworach i krajobrazach UKRAINY zaplanowany został pierwotnie we współpracy z merami 5 związanych z historią RP miast: Zasławia, Krzemieńca, Chocimia, Kamieńca Podolskiego i Zbaraża, gdzie miało się odbyć w sumie 7 koncertów, w ramach których zaprojektowaliśmy 14 recitali fortepianowych, koncerty miały być zarejestrowane i transmitowane on-line w internecie za pośrednictwem kanału YT: Chopin en Vacances, wniosek o dofinansowanie festiwalu złożyliśmy do MKiDN w ramach programu "Promocja Kultury Polskiej za Granicą". Dla zainteresowanych podajemy program ChenVAC na Ukrainie złożony do MKiDN i nie zrealizowany: ChenVAC-2022_wniosek-UKRAINA
  _____
  Projekt nie uzyskał dofinansowania ani w pierwszym terminie, ani w terminie odwoławczym. Na Ukrainie trwa wojna. Młodzi ludzie walczą krwawo z rosyjską agresją. Rodziny czekają na ich bezpieczny powrót do domów. Kiedy ta wojna kiedyś szczęśliwie się skończy i zapanuje pokój, ponowimy próbę uzyskania dofinansowania MKiDN i wyjazdu na Ukrainę z koncertami Festiwalu Chopin en Vacances.

PODSUMOWUJĄC

Ufamy, że w przyszłym sezonie festiwalowym uda nam się uzyskać dofinansowanie MKiDN dla Festiwalu CHOPIN en VACANCES-we dworach i krajobrazach POLSKI i EUROPY w wysokości znacznie bliższej do pierwotnie przez nas wnioskowanej, tak, aby ten piękny i niezwykle potrzebny projekt mógł być we właściwym i pełnym zakresie realizowany. Żeby przetrwał.
Nie chcemy, nikt z nas nie chciałby ponownie przeżywać takiej sytuacji, jaka miała miejsce w tym roku, kiedy musieliśmy z racji niewspółmiernie niskiego dofinansowania festiwalu, dokonywać bardzo trudnych wyborów: czy zarejestrować koncerty i transmitować je on-line, czy lepiej zrezygnować z transmisji na rzecz zaproszenia do udziału w Chopin en Vacances większej liczby młodych wybitnych pianistów, czy zamiast zaledwie 8 wymaganych recitali, zwiększyć w ten sposób ich liczbę do 22?. Wybraliśmy to drugie wyjście.
Ale czy rzeczywiście powinno się nas wszystkich stawiać wobec tego typu wyborów?
Czy aby na pewno ten niekomercyjny, niekonkursowy, wspierający proces edukacji najzdolniejszej młodzieży pianistycznej dając jej możliwości koncertowania w trudnych warunkach plenerowych na różnorodnych historycznych i współczesnych fortepianach, niezwykle popularny wśród młodych wirtuozów fortepianu i ich publiczności w czasie letnich wakacji festiwal, wyrównujący możliwoś dostępu do kultury wysokiej dla mieszkańców wiosek i małych miejscowości, promujący kulturę polską za granica na najwyższym poziomie artystycznym, piękny, radosny, pełen dobrej energii i bardzo potrzebny festiwal nie zasługuje na to, aby go racjonalnie i godnie dofinansować?

CHOPIN en VACANCES to absolutnie prekursorski i niezwykle wartościowy projekt, którego misja mieści się w obszarze zainteresowania i troski aż czterech ministrów:

 • prof. dr hab. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego,
 • prof. KUL dr hab. Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki,
 • Henryk Kowalczyk Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • prof. dr hab. Zbigniew Rau Minister Spraw Zagranicznych.

CHOPIN en VACANCES służy kulturze i sztuce wysokiej, edukacji najwybitniejszych młodych polskich talentów pianistycznych, wyrównywaniu szans w dostępie do kultury na terenach wiejskich poza wielkimi ośrodkam kulturalnymi, promocji kultury polskiej za granicą na najwyższym światowym poziomie. Wstęp na koncerty jest otwarty i bezpłatny. Festiwal jest niekomercyjny i rozwija się ogromnie dynamicznie. Ma fantastyczną formułę festiwalową, wielki potencjał i sympatię wszystkich tworzących go oddolnie środowisk: pianistów, profesorów, publiczności, filmowców, gospodarzy miejsc festiwalowych i organizatorów oraz członków Związku Szlachty Polskiej patronującego festiwalowi nieprzerwanie od momentu jego powstania w roku 2017. Festiwal uzyskał kilkakrotnie w minionych latach najwyższe honorowe patronaty: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Partnerstwo Ambasadora RP w Wilnie (dla festiwalu na Litwie). Można śmiało powiedzieć, że po 6 latach istnienia i wspólnej tytanicznej pracy wykonywanej pro bono, CHOPIN en VACANCES odnosi wielki sukces.

Prosimy zatem:

Szanowni Panowie Ministrowie,
o łaskawe zwrócenie uwagi na wyjątkowy
Festiwal CHOPIN en VACANCES-we dworach i krajobrazach POLSKI i EUROPY
i okazanie mu odpowiedniego dofinansowania i skutecznego wsparcia.

Z wyrazami szacunku.

Michał Korsak
prezes Fundacji "Ziemia Dobrzyńska"
organizator Festiwalu Chopin en Vacances-we dworach i krajobrazach Polski i Europy
prezes Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej,
patron honorowy Festiwalu Chopin en Vacances-we dworach i krajobrazach Polski i Europy