Chopin en vacances 2024 - Konstancin
Choppin en Vacances 2023
Chopin en Vacances 2022
Festiwal CHOPIN en VACANCES 2021 - we dworach i krajobrazach EUROPY (koncerty na Litwie)
Festiwal CHOPIN en VACANCES 2021 - we dworach i krajobrazach POLSKI
Festiwal CHOPIN en VACANCES 2021 - we dworach i krajobrazach POLSKI (koncerty w Międzyzdrojach)
Chopin en Vacances 2020
chopin en vacances 2019
chopin en vacances 2018
Chopin en Vacances 2017

PRZETRWANIE POLSKIEJ KULTURY
TO DZIŚ NASZA PRYWATNA SPRAWA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na niezwykły Festiwal Chopin en Vacances-we dworach i krajobrazach Polski, który jako Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego "Ziemia Dobrzyńska" organizujemy pro bono już po raz ósmy z rzędu, a mimo to nadal z niesłabnącą ciekawością festiwalowych wydarzeń i wakacyjną radością na kolejne interesujące muzyczne spotkania w gronie wybitnie uzdolnionych młodych wirtuozów fortepianu i stale rosnącej grupy oddanej publiczności-przyjaciół Chopin en Vacances.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wspólne muzyczne,
niezapomniane wrażenia lego lata.
Michał Korsak z małżonką Beatą, Korsakowie połoccy h. Korsak
z majątku Bardziłowicze nad Dźwiną,
który odpadł od II RP w Traktacie Ryskim 1921 r.,
obecnie we dworze Wyręba w Balinie na Ziemi Dobrzyńskiej

Festiwal Chopin en Vacances jest bez wątpienia wyjątkowym projektem misyjnym realizowanym pod patronatem medialnym Polskiego Radia CHOPIN.

Początkowo odbywał się we dworach i krajobrazach Ziemi Dobrzyńskiej, potem również Mazowsza i Ziemi Łęczyckiej, a obecnie na terenie nie tylko całej Polski ale i za granicą (w 2021 r. odbył się z wielkim powodzeniem na Litwie, w 2022 r. przygotowany był do realizacji zarówno na Litwie, jak i na Ukrainie, ale niestety nie uzyskał wówczas dofinansowania MKiDN oraz w 2023 r. przygotowany został festiwal w Maroku lecz i tym razem nie uzyskał dofinansowania MKiDN). Zatem Festiwal Chopin en Vacances ma ogromny i jak do tej pory jeszcze nie w pełni wykorzystany potencjał artystyczny i społeczny.

Festiwal organizowany jest każdego lata, nieprzerwanie od 2017 roku, dla przypomnienia inspirujących letnich wakacji młodego Fryderyka Chopina spędzanych dwukrotnie na Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie gościł i koncertował we dworach miejscowej szlachty i arystokracji, poprzedzany sławą genialnego młodzieńczego wirtuoza fortepianu. Uroki życia wiejskiego, zwyczaje i muzyka ludowa, piękno polskiego krajobrazu i będąca w pełnym, letnim rozkwicie przyroda oraz wspaniałe kulturalne tradycje polskiego szlacheckiego dworu i ziemiańskiego kulturalnego salonu, ukształtowały trwale wrażliwość i indywidualność artystyczną młodego Fryderyka.

Formuła Festiwalu Chopin en Vacances jest bardzo interesująca.

Do udziału w festiwalu Chopin en Vacances zapraszamy najwybitniejszych młodych pianistów z kraju i zagranicy. Zapraszamy na ChenVAC uczniów i absolwentów słynnej Szkoły Muzycznej II Stopnie im. Zenona Brzewskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, jak również innych znanych muzycznych szkół i uniwersytetów. Festiwal stał się już obecnie wydarzeniem o wymiarze międzynarodowym. Podczas koncertów krajowych, prócz genialnych, młodych pianistów z Polski, gościmy również wybitnie uzdolnionych pianistów zagranicznych, a szczególnie z krajów azjatyckich, głównie z Chin i Japonii.

Występy podczas Chopin en Vacances nie są konkursowe. To pozbawiona stresu współzawodnictwa, wakacyjna forma koleżeńskich spotkań muzycznych w przyjacielskim gronie młodych wybitnie uzdolnionych muzyków. Wszystkie występy pod względem artystycznym, odbywają się mimo to pod czujnym okiem i w ścisłej konsultacji z gronem najwybitniejszych profesorów prowadzących poszczególnych młodych artystów. Festiwalowy fortepian Chopin en Vacances podróżuje z nami podczas muzycznych letnich wakacji. Ustawiamy nasz fortepian w miejscach dawnych dworów szlacheckich zapisanych w zbiorowej pamięci Polaków jako ośrodki polskiej kultury i miejsca ważne dla zachowania ciągłości narodowej tradycji. Warunki koncertowania w poszczególnych miejscach festiwalowych są bardzo różne. Jeśli dwór zachował się w dobrym stanie i znajduje się w nim ocalały historyczny instrument wówczas koncertujemy we wnętrzu zachowanego dworu, jeśli dwór jest obecnie w ruinie ustawiamy nasz fortepian w ruinach dworu, jeśli dwór ocalał, ale nie mamy dostępnu do wnętrz dworu, wówczas stawiamy fortepian na podjeździe przed dworem, jeśli dworu już nie ma, wówczas koncertujemy w parku podworskim, jeśli w okolicy nie zachował się nawet podworski park, koncert odbywa się w nieskalanym, pięknym krajobrazie.

Docieramy w ten sposób wspólnie do źródła chopinowskich inspiracji obcując bezpośrednio z tradycją i środowiskiem, w którym dorastał i tworzył. Chcemy pokazać młodym artystom z kraju i zagranicy ocalałe jeszcze nieliczne dwory funkcjonujące nadal jako prywatne, żywe domy rodzinne będące nieprzerwanie ostoją polskiej kultury, tradycji i wartości. Chcemy aby młodzi pianiści mieli możliwość nawiązania osobistych kontaktów z przedstawicielami historycznych rodów Rzeczypospolitej.

Goszcząc we dworach mają bowiem wyjątkową okazję doświadczenia ich niezwykłego, unikalnego klimatu i tradycyjnej gościnności, gdzie podczas recitalu fortepianowego dzwonią naturalnie, stojące w salonie starożytne zegary i wtóruje śpiewem kanarek zawieszony w klatce przy fortepianie. Umożliwiamy wybitnej młodzieży chopinowskiej koncertowanie podczas letnich wakacji na wzór młodego Fryderyka, a mieszkańcom wsi i niewielkich miejscowości bezpośredni dostęp do kultury wysokiej, na niedostępnym dla nich wcześniej najwyższym możliwym poziomie artystycznym, melomanom zaś z wielkich ośrodków miejskich dajemy miły pretekst do kulturalnych wakacyjnych wycieczek w miejsca dotąd im zupełnie nie znane i często w innym czasie zupełnie dla publiczności niedostępne.

Dwa lata temu gościliśmy również na Litwie. Właśnie tam realizowaliśmy Festiwal Chopin en Vacances '2021-we dworach i krajobrazach Europy dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja Kultury Polskiej za Granicą”. Odbyło się wówczas 6 koncertów, podczas których wystąpiło z wielkim sukcesem aż 13 młodych "asów" fortepianu. Festiwal Chopin en Vacances zaskarbił już sobie wielką sympatię szerokiego gronana oddanych słuchaczy i na dobre wpisał się w kalendarz kulturalny Polski i Europy.

Plany a realizacja Festiwalu Chopin en Vacances ' 2024.

 

Zważywszy ogromne zainteresowanie festiwalem i dynamiczny rozwój Chopin en Vacances w latach ubiegłych, postanowiliśmy, nie tylko my jako organizatorzy, ale przede wszystkim chciała tego fantastycznie uzdolniona polska młodzież pianistyczna, również przygotowujący ją do występów festiwalowych najwybitniejsi profesorowie fortepianu patrzyli przychylnie na tę odważną ideę i oczywiście publiczność festiwalowa rozkochana w muzyce Chopina wykonywanej na żywo en plein air przez młodych pianistów w najodleglejszych zakątkach Polski (2017-2024), Europy (2021-2022, Litwa i Ukraina) i Świata (2023, Maroko), była za tym, aby Festiwal CHOPIN en VACANCES stał się być może największym wakacyjnym, niekomercyjnym, niekonkursowym i otwartym na świat i Europę realizowanym pro bono festiwalem dla wybitnie uzdolnionej młodzieży pianistycznej.

Mimo braku dofinansowania dla kilku projektów zagranicznych Chopin en Vacances w latach ubiegłych, postanowiliśmy nie tracić ducha, kontynuować i rozwijać dalej nasz fantastyczny, muzyczny projekt w roku 2024. Tym razem skupiliśmy się na realizacji festiwalu wyłącznie na terenie Polski. Chcieliśmy zwiększyć liczbę koncertów festiwalowych tak, aby umożliwić jak największej liczbie młodych genialnych "asów" fortepianu koncertowanie podczas tegorocznych letnich wakacji, a jednocześnie docierać znacznie szerzej do niewielkich wiosek i miejscowości na terenie Polski z misją wyrównywania szans w dostępie do muzycznej kultury wysokiej dla publiczności mieszkającej z dala od dużych ośrodków kulturalnych kraju.

Chcieliśmy pokazać w jak najszerszej perspektywie dzisiejszą kondycję "Młodej Polskiej Szkoły Fortepianu" stwarzając warunki dla wysłuchania maksymalnie wielu jej wybitnie utalentowanych przedstawicieli.
Zależało nam również, aby wszystkie recitale Chopin en Vacances były rejestrowane wideo i transmitowane on-line w internecie, zarówno dla poszerzenia naszej misji społeczno-kulturalnej poprzez dotarcie do znacznie szerszego grona odbiorców festiwalu, jak również dla wsparcia edukacji młodych pianistów oraz możliwości promocji ich wybitnych, artystycznych umiejętności.

Zaplanowaliśmy 33 koncerty w 29 miejscach festiwalowych na terenie całej Polski, z udziałem 70 niezwykle utalentowanych i szeroko w kraju i za granicą nagradzanych w prestiżowych konkursach pianistycznych, młodych wirtuozów fortepianu. Tak szeroko i wszechstronnie zakrojonego festiwalu do tej pory jeszcze nie było.

 

PODSUMOWUJĄC

 

NIE dziękujemy w tym roku, choć dziękować byśmy chcieli, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który odmówił dofinansowania dla Festiwalu Chopin en Vacances '2024-we dworach i krajobrazach Polski ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, czym w efekcie uniemożliwił koncertowanie aż 38-u z zaplanowanych 70-ciu młodych genialnych polskich pianistów(.)

Jednak pomimo braku dofinansowania ze strony MKiDN, zdołaliśmy dzięki "ludzion dobrej woli" pozyskać z innych źródeł środki, które umożliwiły nam realizację blisko połowy zaplanowanych wcześniej koncertów.

Śpieszymy zatem z ukłonami i podziękowaniami dla naszych szlachetnych Mecenasów (Bank Handlowy w Warszawie S.A._City Handlowy), Dofinansowujących (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego), Darczyńców, Współorganizatorów i Gospodarzy miejsc festiwalowych.

Za medialne wsparcie CHenVAC2024 dziękujemy PR Radio CHOPIN, PR RDC oraz Radiu FAMKA z Krakowa.

Patronatem Honorowym objęła Ambasador Węgier w Rzeczpospolitej Polskiej JE dr Orsolya Zsuzsanna Kovács.

Szczególnie dziękujemy Instytutowi Liszta Centrum Kultury Węgierskiej Warszawa i Wrocławskiemu Towarzystwu Polsko-Węgierskiemu im. Mieczysława hr. Woronieckiego za nadanie wyjątkowego wyrazu międzynarodowego koncertowi K-3 we dworze w Parskach nad Nerem. Jak zwykle za prezentacją historii i kultury węgierskiej w Polsce stoi Pan Michał hr. Kwilecki, którego zasług na tym polu nie sposób przecenić.

Specjalne podziękowania i wyrazy szacunku kierujemy do Szanownych Pań i Panów Profesorów fortepianu za przygotowanie młodych pianistów do tegorocznych koncertów festiwalowych i tym samym wsparcie idei Chopin en Vacances oraz jego artystyczno-społecznej misji koncertowania w niewielkich wioskach i miejscowościach Polski dla wyrównania szans w dostępie do kultury wysokiej z dala od wielkich centrów kulturalnych w kraju.

Dzięki Państwa rzeczywistej, z serca płynącej i na czas udzielonej pomocy 32 fantastycznych młodych "asów" z grona najwybitniejszych, młodych geniuszy polskiego fortepianu wystąpi w 16 różnych miejscach w Polsce "en vacances" i "en plein air" w 10 spośród tegorocznych miejsc festiwalowych.

Dziękujemy również Rodzicom najmłodszych pianistów tegorocznego Chopin en Vacances za aktywne i pełne poświęcenia działanie dla wsparcia realizacji festiwalu i rozwoju artystycznego Państwa wybitnie utalentowanych dzieci.

Wspaniałej naszej festiwalowej Publiczności, bo gdyby nie Państwa determinacja, pasja i radość z współtworzenia CHenVAC 2024 nie byłoby, w tym trudnym organizacyjnie roku zapewne naszych fantastycznych, wspólnych, muzycznych, letnich wakacji.

Dziękuję najwspanialszej naszej pianistycznej młodzieży, od tej najmłodszej rozpoczynającej dopiero dziś swoją barwną przygodę z Chopin en Vacances, do tej już wielce utytułowanej, odnoszącej spektakularne sukcesy międzynarodowe, znanej szeroko w Polsce i na świecie. Tym najmłodszym życzymy niesłabnącej miłości do muzyki, siły woli i determinacji wytrwania na elitarnej ścieżce artystycznego rozwoju. Tym wielkim i uznanym młodym artystom fortepianu dziękujemy, za to, że pośród wypełnionego międzynarodowymi występami kalendarza znaleźli terminy, aby swoim udziałem w tym misyjnym, skromnym projekcie dać młodszym kolegom Pianistom radość wspólnego koncertowania, a Publiczności rozsianej szeroko na terenie całej Polski ofiarować piękno najwyższej sztuki wirtuozowskiej, z której słynie szeroko na świecie wybitna "Młoda Polska Szkoła Fortepianu".

Chapeau bas(!)

CHOPIN en VACANCES to absolutnie prekursorski i niezwykle wartościowy projekt, którego misja mieści się w sposób oczywisty w obszarze zainteresowania i potencjalnej troski aż czterech ministrów polskiego Rządu:

  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Minister Edukacji i Nauki,
  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Minister Spraw Zagranicznych.

CHOPIN en VACANCES służy kulturze i sztuce wysokiej, służy również wsparciu edukacji najwybitniejszych młodych polskich talentów pianistycznych, wyrównywaniu szans w dostępie do kultury na terenach wiejskich poza wielkimi ośrodkam kulturalnymi, promocji kultury polskiej za granicą włączając się w żywy dialog międzykulturowy, w sposób bezpretensjonalny i jednocześnie realizowany na najwyższym światowym poziomie.

Wstęp na koncerty jest wolny i bezpłatny. Festiwal jest niekomercyjny i rozwija się ogromnie dynamicznie. Ma fantastyczną formułę festiwalową, wielki potencjał i sympatię wszystkich tworzących go oddolnie środowisk: pianistów, profesorów, publiczności, filmowców, gospodarzy miejsc festiwalowych i organizatorów.

Festiwal uzyskał kilkakrotnie w minionych latach najwyższe honorowe patronaty: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Partnerstwo Ambasadora RP w Wilnie (dla festiwalu na Litwie) oraz Partnerstwo Ambasadora RP w Rabacie (dla przyygotowanego w roku 2023 festiwalu w Maroku) oraz Partnerstwo Dyrektora Instytutu Polskiego w Kijowie (dla przygotowanego w roku 2022 festiwalu na Ukrainie). Można śmiało powiedzieć, że po 8 latach istnienia i wspólnej tytanicznej pracy wykonywanej pro bono, CHOPIN en VACANCES odnosi coraz większy sukces.

Prosimy zatem nadal wytrwale:

Szanowni Panowie Ministrowie,
o łaskawe zwrócenie uwagi na wyjątkowy
Festiwal Chopin en Vacances
i okazanie mu, w latach kolejnych, odpowiedniego dofinansowania i skutecznego wsparcia.

 

Z wyrazami szacunku.
Michał Korsak
prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji,
Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego
"Ziemia Dobrzyńska",
organizator Festiwalu Chopin en Vacances'2024-we dworach i krajobrazach Polski